chǎng
1. зауыт, фабрика, станция

造纸厂 — қағаз фабрикасы

机械厂 — машина зауыты

厂歌 — фабрика жыры, зауыт әні

发电厂 — электр станциясы

2. алаң, майдан, шеберхана

木厂 — ағашшылық шеберханасы

煤厂 — көмір алаңы

3. лапас, албар
II
ān
-мен мағыналас келеді (көбінесе адам есіміне қолданылады)

汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — I ān 〈名〉 (1) 同 庵 [hut]。 多用于人名 (2) 另见chǎng II 廠、 厰 chǎng (1) (形声。 从广(yǎn), 敞声。 从 广 , 表示与房屋有关。 本义: 棚舍) (2) 没有墙壁的简易房屋 [wall less house] (3) 又如: 厂屋(棚舍; 无隔墙的房屋) …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: chang3 解释: 1. 像棚子一样没有墙壁的房屋。 集韵·上声·养韵: “厂, 屋无壁也。 ”唐·韩偓·南安寓止诗: “此地三年偶寄家, 枳篱茅厂共桑麻。 ” 2. 占地宽广, 可以制造、 修理或存放器物的场所。 如: “工厂”、 “造船厂”、 “自来水厂”。  厂 拼音: han3 解释: 1. 山边可以居住人的崖洞。 说文解字: “厂, 山石之岩, 人可居。 ”段玉裁·注: “, 山边也; 岩者, 也; 人可居者, 谓其下可居也。 ” 2. 二一四部首之一。 …   Taiwan national language dictionary

 • — I (厰) chǎng (1) ㄔㄤˇ (2) 指用机械制造生产资料或生活资料的工场。 (3) 有空地方可以存货或进行加工的地方: 煤~。 (4) 棚舍: 枳篱茅~共桑麻。 (5) 中国明代为加强专制统治而设的特务机关。 (6) 郑码: GG, U: 5382, GBK: B3A7 (7) 笔画数: 2, 部首: 厂, 笔顺编号: 13 II ān (1) ㄢˉ (2) 同 庵 , 多用于人名。 (3) 郑码: GG, U: 5382, GBK: B3A7 (4) 笔 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 拼音:han3 1. 山邊可以居住人的崖洞。 說文解字: “厂, 山石之巖, 人可居。” 段玉裁·注: “, 山邊也; 巖者, 也; 人可居者, 謂其下可居也。” 2. 二一四部首之一。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — <戶>  厂  …   The searching index of Chinese characters according to the Russian graphical system of Rosenberg and Kolokolov

 • — Ключ №27 (+0) 厂 (+2) 厃 厄 厅 历 (+3) 厇 厈 厉 (+4) 厊 压 厌 厍 (+5) 厎 厏 厐 厑 (+6) 厒 厓 厔 厕 (+7) 厖 厗 厘 厙 厚 厛 (+8) 厜 厝 厞 原 虒 (+9) 厠 厡 厢 厣 厩 (+10) 厤 厥 厦 厧 厨 (+11) 厪 厫 …   Index to find characters on the key signs (of Kangxi)

 • — (參見 ) I hăn ㄏㄢˇ 〔《廣韻》呼旱切, 上旱, 曉。 〕 〔《廣韻》呼旰切, 去翰, 曉。 〕 清 聶鈙 《泰山道里記》: “轉而東, 有石廠曰 三陽洞 。” 清 劉獻廷 《廣陽雜記》卷三: “山足至洞頂高八丈許, 洞之廠上附頂處, 架木為龕, 可布三四席。”一說, “廠”為“岸”的初文。 II ān ㄢ 同“ ”。 多用於人的字號。 III …   Big Chineese Encyclopedy

 • 厂卫 — (厂卫, 廠衛) 明东厂、 西厂与锦衣卫合称。 三者关系密切, 皆掌侦察、 镇压反抗朝廷活动, 法外施刑, 极为残酷。 * * * (廠衛, 厂卫) 明東廠、 西廠與錦衣衛合稱。 三者關係密切, 皆掌偵察、 鎮壓反抗朝廷活動, 法外施刑, 極為殘酷。 …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 厂卫 — 拼音: chang3 wei4 解释: 明朝设东厂、 西厂, 职司缉捕诏狱之事, 与锦衣卫并称为“厂卫”。 明史·卷九十五·刑法志三: “厂与卫相倚, 故言者并称厂卫。 ”清·钱谦益·赠锦衣吴公进秩一品序: “当是时, 国家纪纲法度尽在阁部, 而闲有所监督收考, 则付之厂卫。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 厂房 — 拼音: chang3 fang2 解释: 1. 工厂里生产物品的地方。 明史·卷三○五·宦官传二·梁永传: “江西矿监潘相激浮梁景德镇民变, 焚烧厂房。 ”二十年目睹之怪现状·第二十八回: “他那铺子, 除了门前专卖铜铁机件之外, 后面还有厂房, 用了多少工匠, 自己制造各样机器。 ” 2. 没有隔墙的房舍。 官场现形记·第六回: “上面一座高台, 几间厂房, 是演武厅。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 厂休 — chǎngxiū [holiday of a factory] 工厂规定的职工休息日 我厂是每星期四厂休 …   Advanced Chinese dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.